IMPACT

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η IMPACT είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C και Β2G.

Η υπηρεσία EINVOICING της IMPACT έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω της χρήσης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συνδυάζοντας την ισχυρή τεχνογνωσία της IMPACT στο Cloud με τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, η πιστοποιημένη υπηρεσία EINVOICING εγγυάται τη real-time διασύνδεση με το σύστημα λογισμικού κάθε επιχείρησης και την πλατφόρμα myDATA, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά παραστατικά σε τελικούς λήπτες και την ΑΑΔΕ, τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους!

Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση

μέσω Παρόχου
Τι είναι ο Πάροχος;
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων» θεωρείται μία εταιρεία η οποία κατόπιν εντολής πελάτη της, εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό του.
Άδεια Καταλληλότητας
Ο πάροχος υποχρεούται να έχει άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ). Για το σκοπό αυτό, συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων.
Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων μέσω Παρόχου
Τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) των υπόχρεων οντοτήτων δύναται να εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου μέσω εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ». Όλα τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης, που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια ή ηλεκτρονικά στοιχεία λιανικής πώλησης αντίστοιχα, και αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4308/2014.

Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών.

Τα ηλεκτρονικά παραστατικά λιανικής πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του παρόχου, πριν την παράδοσή τους στον πελάτη λιανικής.

Επίσης, σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου ενώ αναγράφεται και η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού.

Μεταξύ άλλων, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που αφορούν κάθε εταιρεία-πελάτη με την οποία συμβάλλεται, στην ίδια την εταιρεία-πελάτη και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα, ο πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την ΑΑΔΕ κατάλληλη διεπαφή για τη λήψη στοιχείων παραστατικών των εταιρειών με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση το μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της έκδοσής του.

Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων προς την ΑΑΔΕ, όπως και για την τήρηση των προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.

Ο πάροχος έχει υποχρέωση διαφύλαξης των δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για την κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, για όσο χρόνο συμφωνεί με την οντότητα-χρήστη των υπηρεσιών του και κατ’ ελάχιστο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαφυλάσσονται από την υπόχρεη οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 13 του ν. 4174/2013.

Ο πάροχος τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της συμβατικής του σχέσης με τις οντότητες που συμβάλλεται και δεν αποκαλύπτει δεδομένα ή πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιεί αυτά για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων.

Λοιπές Υποχρεώσεις Παρόχου

Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:

  1.  Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
  2.  Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών πιστοποιείται με ISO 27001.
  3. Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης των «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας.
  4. Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, μπορείτε να βρείτε εδώ