Η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε συμβάσεις μεταξύ οικονομικών φορέων και του Δημοσίου είναι πλέον υποχρεωτική.

Η υιοθέτηση του μέτρου εφαρμόζεται σταδιακά και ένας από τους πρώτους κλάδους που επηρεάζονται είναι ο φαρμακευτικός, καθώς οι διαγωνισμοί της ΕΚΑΠΥ απαιτούν υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις του κλάδου που συναλλάσονται καθημερινά με το δημόσιο.

Η IMPACT προσφέρει την υπηρεσία B2G EINVOICING για την ηλεκτρονική τιμολόγηση του δημοσίου, διασφαλίζοντας συμμόρφωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί μέσω cloud και είναι συμβατή με κάθε σύστημα ERP, ενώ προσφέρει πολλαπλά επιχειρησίακά οφέλη σε προμηθευτές, εκμηδενίζοντας τα σφάλματα και διευκολύνοντας τη διαδικασία της τιμολόγησης συνολικά.

Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί μέσω cloud και είναι συμβατή με κάθε σύστημα ERP, ενώ προσφέρει πολλαπλά επιχειρησιακά οφέλη σε προμηθευτές, εκμηδενίζοντας τα σφάλματα και διευκολύνοντας τη διαδικασία της τιμολόγησης συνολικά.

ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για το πως επηρεάζει η υποχρεωτικότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του δημοσίου τον φαρμακευτικό κλάδο

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο με ένα κλικ εδώ!

Ενημερωτικά videos

Παρακολουθήστε δωρεάν τα ενημερωτικά webinars της IMPACT, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο!

Μάθετε τα πάντα για την υπηρεσία B2G EINVOICING της IMPACT μέσα από αυτό το σύντομο Video!

Εκδηλώσεις

14th Pharma & Health Conference

Η IMPACT συμμετείχε ως Silver Sponsor στο 14ο Pharma & Health Conference #phco23 με τίτλο «Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών» το οποίο διοργανώθηκε από την ethosEVENTS, στις 12 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η IMPACT βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων στο χώρο του φαρμάκου κατά την διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους, παρέχοντας αδιάλειπτες υπηρεσίες διασύνδεσης και end-to-end λύσεις αυτοματοποίησης συναλλαγών, όπως η υπηρεσία B2G EINVOICING.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Ζητήστε παρουσίαση
της υπηρεσίας B2G EINVOICING

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Δημόσιο

        Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

    *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική