Ανταποκριθείτε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί για την επιχείρησή σας η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myDATA, επιλέγοντας την υπηρεσία EINVOICING της IMPACT.

Εκδώστε και αποστείλετε ηλεκτρονικά οποιοδήποτε παραστατικό πωλήσεων μέσα από την αυτοματοποιημένη διαδικασία που προσφέρει η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του πιο αξιόπιστου παρόχου της αγοράς (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ).

Σε online διασύνδεση με την επιχείρησή σας και την ΑΑΔΕ, το EINVOICING διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myDATA όλα τα δεδομένα των παραστατικών των εσόδων σας, τη στιγμή ακριβώς που αυτά εκδίδονται στο σύστημά σας!

EINVOΙCING & myDATA

Άμεση εκπλήρωση υποχρεώσεων
με το πάτημα ενός κουμπιού

  • Επικοινωνία με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού
  • Αποστολή κάθε τύπου παραστατικού πωλήσεων
  • Έλεγχος & αντιστοίχιση δεδομένων βάσει ΑΑΔΕ
  • Real-time διαβίβαση σύνοψης παραστατικών εσόδων
  • Μέγιστη ακρίβεια & εξάλειψη πιθανότητας λαθών
  • Ειδοποίηση επιτυχίας/αποτυχίας διαβίβασης
null

Λήψη παραστατικών

Άντληση δεδομένων
και χαρακτηρισμού
του παραστατικού από
το σύστημα λογισμικού
ή τιμολόγησης του εκδότη.
null

Έλεγχος & διαβίβαση

Έλεγχος συμβατότητας
και ορθότητας δεδομένων
και διαβίβαση της σύνοψης
του παραστατικού στην πλατφόρμα myDATA.
null

Λήψη Μ.Α.Ρ.Κ

Real-time λήψη από την ΑΑΔΕ,
του Μοναδικού Αριθμού
Καταχώρισης (Μ.Α.Ρ.Κ)
του αυθεντικοποιημένου
παραστατικού.
null

Ενημέρωση εκδότη

Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ,
καθώς και της ψηφιακής
συμβολοσειράς
αυθεντικοποίησης του
παραστατικού στον εκδότη.

Ο κόσμος των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA

Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA -Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” της επιχείρησής σας, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις σας για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) – ανεξαρτήτως τους μεγέθους τους, της κατηγορίας και του τρόπου τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.

Πρόκειται για την online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζετε τη σύνοψη παραστατικών εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών σας Βιβλίων.

Η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας μέσω της πιστοποιημένης υπηρεσίας EINVOICING της IMPACT, μπορείτε να ξεκινήσετε να διαβιβάζετε ηλεκτρονικά τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας από την 20η Ιουλίου 2020.

Τίποτα απολύτως. Με την πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της IMPACT, όλα τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.