Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της IMPACT!

Είστε σχεδόν έτοιμοι! Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, προχωρήστε στην ενεργοποίησή της, ακολουθώντας κατά σειρά τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Προχωρήστε στην ηλεκτρονική υπογραφή της «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διαβίβασης, Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Παραστατικών μέσω της Υπηρεσίας EINVOICING», από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησής σας.

Η αποστολή της σύμβασης έχει πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση Information Systems Impact via DocuSign (dse@eumail.docusign.net). Βεβαιωθείτε πως την έχετε λάβει, ανατρέχοντας στα «Εισερχόμενα» μηνύματα ή/και το φάκελο της «Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας» (Spam).

Οδηγίες: Πατήστε Review Document στο email που λάβατε και αποδεχτείτε πάνω στην μπάρα την ηλεκτρονική υπογραφή για να σας εμφανιστεί η Σύμβαση. Σε συνέχεια αυτού, θα πατήσετε Sign και θα υπογράψετε είτε με τον προτεινόμενο τρόπο που είναι το όνομα σας, είτε σχεδιάζοντας την υπογραφή σας με το ποντίκι, ή αν είστε από το κινητό με το δάχτυλό σας, είτε επισυνάπτοντας ένα αρχείο φωτογραφίας της υπογραφής σας. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους τρεις τρόπους θεωρείται έγκυρος, καθώς μόλις πατήσετε Adopt and Sign, κάτω από την υπογραφή σας, εμφανίζεται μοναδική συμβολοσειρά. Τέλος, πατάτε Finish πάνω δεξιά και ολοκληρώνετε τη διαδικασία.

Βήμα 2: Μετά την υπογραφή, προχωρήστε στην Υποβολή Εξουσιοδότησης Πιστοποιημένου Παρόχου IMPACT στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr, βάσει των κάτωθι οδηγιών:

Οδηγίες Υποβολής Εξουσιοδότησης Πιστοποιημένου Παρόχου

Βήμα 3: Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, ειδοποιήστε μας για την υποβολή της εξουσιοδότησης και του ΑΦΜ σας (αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση: salesadmin@impact.gr) και με σκοπό την άμεση αποδοχή της από μέρους της εταιρείας μας.

Η αποδοχή της εξουσιοδότησης είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του επόμενου βήματος (θα ειδοποιηθείτε σχετικά, με τη λήψη μηνύματος από το salesadmin@impact.gr στη διεύθυνση email του Λογιστηρίου που έχετε δηλώσει)

Βήμα 4: Μετά την αποδοχή της εξουσιοδότησης από μέρους της IMPACT, προχωρήστε στην Υποβολή Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Παρόχου IMPACT EINVOICING στην ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web, βάσει των κάτωθι οδηγιών:

Οδηγίες Υποβολής Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Παρόχου IMPACT EINVOICING

Βήμα 5: Με την εκτέλεση του παραπάνω βήματος, η διαδικασία ενεργοποίησης έχει ολοκληρωθεί. Επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας με σκοπό την υλοποίηση και έναρξη χρήσης της υπηρεσίας EINVOICING.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Σύναψης: Η ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:  Η ημερομηνία που αναγράφεται στο άρθρο 14 της Σύμβασης
Ημερομηνία Έναρξης Αποκλειστικής Έκδοσης: Ορίζεται στους 6 μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Επιλογή Λογισμικού: IMPACT EINVOICING

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνηση σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Υποβολή Εξουσιοδότησης (Βήμα 2), η Υποβολή Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης (Βήμα 4) καθώς και η εξόφληση της υπηρεσίας (βάσει των οδηγιών που θα σας σταλούν),  θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή.