IMPACT

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η IMPACT είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C και Β2G. Η εταιρία είναι ο νο1 πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα, έχοντας συνεργαστεί μέχρι σήμερα με περισσότερες από 640,000 εταιρίες από την πλειοψηφία των κλάδων της αγοράς.

Η υπηρεσία EINVOICING της IMPACT έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω της χρήσης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συνδυάζοντας την ισχυρή τεχνογνωσία της IMPACT στο Cloud με τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, η πιστοποιημένη υπηρεσία EINVOICING εγγυάται τη real-time διασύνδεση με το σύστημα λογισμικού κάθε επιχείρησης και την πλατφόρμα myDATA, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά παραστατικά σε τελικούς λήπτες και την ΑΑΔΕ, τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους!

Logo Impact

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου

Τι είναι ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων» θεωρείται μία εταιρεία η οποία κατόπιν εντολής πελάτη της, εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό του.

Άδεια Καταλληλότητας

Ο πάροχος υποχρεούται να έχει άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ). Για το σκοπό αυτό, συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων.

Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων μέσω Παρόχου

Τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) των υπόχρεων οντοτήτων δύναται να εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου μέσω εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ». Όλα τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης, που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια ή ηλεκτρονικά στοιχεία λιανικής πώλησης αντίστοιχα, και αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4308/2014.

Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών.

Τα ηλεκτρονικά παραστατικά λιανικής πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του παρόχου, πριν την παράδοσή τους στον πελάτη λιανικής.

Επίσης, σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου ενώ αναγράφεται και η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού.

Μεταξύ άλλων, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που αφορούν κάθε εταιρεία-πελάτη με την οποία συμβάλλεται, στην ίδια την εταιρεία-πελάτη και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα, ο πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την ΑΑΔΕ κατάλληλη διεπαφή για τη λήψη στοιχείων παραστατικών των εταιρειών με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση το μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της έκδοσής του.

Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων προς την ΑΑΔΕ, όπως και για την τήρηση των προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.

Ο πάροχος έχει υποχρέωση διαφύλαξης των δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για την κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, για όσο χρόνο συμφωνεί με την οντότητα-χρήστη των υπηρεσιών του και κατ’ ελάχιστο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαφυλάσσονται από την υπόχρεη οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 13 του ν. 4174/2013.

Ο πάροχος τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της συμβατικής του σχέσης με τις οντότητες που συμβάλλεται και δεν αποκαλύπτει δεδομένα ή πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιεί αυτά για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων.

  • Βελτιώνει την ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων: Τα ακριβή οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόστιμων: Τα λάθη στην υποβολή παραστατικών μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα από την ΑΑΔΕ.
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα: Η διόρθωση των σφαλμάτων στην εισαγωγή δεδομένων απαιτεί χρόνο και χρήμα. Η μείωση των σφαλμάτων μειώνει την ανάγκη για διόρθωση.

Λοιπές Υποχρεώσεις Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:

  1.  Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
  2.  Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών πιστοποιείται με ISO 27001.
  3. Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης των «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας.
  4. Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, μπορείτε να βρείτε εδώ

Συχνές ερωτήσεις παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Τι είναι ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Είναι μια εταιρεία όπως η EINVOICING, που παρέχει υπηρεσίες έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων και παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ.

Τι προτερήματα παρέχει η ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να προσφέρει πολλά φορολογικά κίνητρα και απλοποιεί τη διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης των τιμολογίων.

Πώς γίνεται η έκδοση τιμολογίων μέσω ενός παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Η έκδοση των τιμολογίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του παρόχου και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Πώς μεταβιβάζεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο από τον πάροχο στην ΑΑΔΕ;

Η διαδικασία γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος της EINVOICING. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση του ηλεκτρονικού τιμολογίου στην ΑΑΔΕ.

Ποια είναι η αξία της πιστοποίησης ενός παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Η πιστοποίηση ενός παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης εγγυάται τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, ενημερώνει τους πελάτες για τις υποχρεώσεις τους και προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία.

Μπορώ να ανακαλέσω τη διαβίβαση ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου στην ΑΑΔΕ;

Αφού ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή του. Για τυχόν λάθη θα πρέπει να εκδοθεί νέο διορθωτικό τιμολόγιο.