Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myDATA

Ανταποκριθείτε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί για την επιχείρησή σας η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, μέσω των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων myDATA της IMPACT.

Ο #1 πάροχος για Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myData

Μάθετε γιατί το 60% των επιχειρήσεων έχει επιλέξει το EINVOICING της IMPACT

Άμεση εκπλήρωση υποχρεώσεων
με το πάτημα ενός κουμπιού

 • Επικοινωνία με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού
 • Αποστολή κάθε τύπου παραστατικού πωλήσεων
 • Έλεγχος & αντιστοίχιση δεδομένων βάσει ΑΑΔΕ
 • Real-time διαβίβαση σύνοψης παραστατικών εσόδων
 • Μέγιστη ακρίβεια & εξάλειψη πιθανότητας λαθών
 • Ειδοποίηση επιτυχίας/αποτυχίας διαβίβασης
null

Λήψη παραστατικών

Άντληση δεδομένων
και χαρακτηρισμού
του παραστατικού από
το σύστημα λογισμικού
ή τιμολόγησης του εκδότη.
null

Έλεγχος & διαβίβαση

Έλεγχος συμβατότητας
και ορθότητας δεδομένων
και διαβίβαση της σύνοψης
του παραστατικού στην πλατφόρμα myDATA.
null

Λήψη Μ.Α.Ρ.Κ

Real-time λήψη από την ΑΑΔΕ,
του Μοναδικού Αριθμού
Καταχώρισης (Μ.Α.Ρ.Κ)
του αυθεντικοποιημένου
παραστατικού.
null

Λήψη QR Code

Real-time λήψη από την ΑΑΔΕ του σήματος διαβίβασης σε μορφή QR Code, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα του παραστατικού.
Λήψη M.A.R.K - EINVOICING από τη SoftOne

Ενημέρωση εκδότη

Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ,
καθώς και της ψηφιακής
συμβολοσειράς
αυθεντικοποίησης του
παραστατικού στον εκδότη.

Ο κόσμος των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA

Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA -Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” της επιχείρησής σας, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις σας για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) – ανεξαρτήτως τους μεγέθους τους, της κατηγορίας και του τρόπου τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.

Η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας μέσω της πιστοποιημένης υπηρεσίας EINVOICING της IMPACT, μπορείτε να ξεκινήσετε να διαβιβάζετε ηλεκτρονικά τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας από την 20η Ιουλίου 2020.

Τίποτα απολύτως. Με την πιστοποιημένη υπηρεσία και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της IMPACT, όλα τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Ζητήστε παρουσίαση
της υπηρεσίας myDATA

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA και οι υποχρεώσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA

“my Digital Accounting and Tax Application” ή αλλιώς myDATA, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών τους Βιβλίων.

Τι οφείλουν να διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις

 • τη Σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων
 • το Χαρακτηρισμό των καταχωρούμενων συναλλαγών
 • τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης, για τον προσδιορισμό του ετήσιου λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος
Platformamydata

 – Διαχείριση Εσόδων myDATA

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσόδων για όλους

Διαχειριστείτε εύκολα, αξιόπιστα και γρήγορα τα έσοδα σας, μέσω της λύσης IMPACT myDATA.

Όλες οι εργασίες myDATA μέσα από μία φιλική και εύχρηστη κονσόλα διαχείρισης των εσόδων.

Αποστολή Πωλήσεων – Διαβίβαση Εσόδων:

Διαβιβάστε αξιόπιστα και εύκολα όλες τις κατηγορίες εσόδων στην πλατφόρμα myDATA.

Διαβίβαση Χαρακτηρισμών Εσόδων:

Αποστολή των χαρακτηρισμών των εσόδων στην πλατφόρμα myDATA.

Διαχείριση Αποκλίσεων/Παραλείψεων:

Διαχειριστείτε αξιόπιστα και εύκολα όλες τις αποκλίσεις/παραλείψεις του myDATA είτε είναι B2C, B2B και B2G.

Κατηγορίες Εσόδων myDATA – Τύποι Παραστατικών

Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες εσόδων (τύποι παραστατικού) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όπως:

1. Τιμολόγιο Πώλησης

 • Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
 • Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
 • Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων – Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
 • Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό

2. Τιμολόγιο Παροχής

 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
 • Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

3. Τίτλος Κτήσης

 • Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
 • Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

4. Πιστωτικό Τιμολόγιο

 • Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

5. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης / Ιδιοχρησιμοποίησης

 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
 • Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης

6. Συμβόλαιο – Έσοδο

 • Συμβόλαιο – Έσοδο

7. Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

 • Ενοίκια – Έσοδο
 • Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής

8. Παραστατικά Λιανικής

 • ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
 • ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσίας Λιανικής)
 • Απλοποιημένο Τιμολόγιο (Λιανικής)
 • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων

 – Διαχείριση Εξόδων myDATA

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εξόδων για όλους

Διαχειριστείτε εύκολα, αξιόπιστα και γρήγορα τα έξοδα σας, μέσω της λύσης IMPACT myDATA.

Όλες οι εργασίες myDATA μέσα από μία φιλική και εύχρηστη κονσόλα διαχείρισης των εξόδων.

Αποστολή Αγορών – Εξόδων:

Διαβιβάστε αξιόπιστα και εύκολα όλες τις κατηγορίες εξόδων στην πλατφόρμα myDATA.

Λήψη Αγορών – Εξόδων:

Λήψη των τιμολογίων αγορών από την πλατφόρμα myDATA.

Αντιστοίχιση/Χαρακτηρισμός Αγορών – Εξόδων:

Αξιόπιστη και εύκολη αυτοματοποιημένη διαδικασία αντιστοίχισης των τιμολογίων αγορών και αποστολής των χαρακτηρισμών εξόδων στην πλατφόρμα myDATA.

Κατηγορίες Εξόδων myDATA – Τύποι Παραστατικών

Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες εξόδων (τύποι παραστατικού) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όπως:

 • Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
 • Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
 • Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
 • Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
 • Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής
 • ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 • Παραστατικά Οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό)
 • Ενοίκιο – Έξοδο
 • Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
 • Έξοδα Παροχής Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
 • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής/αλλοδαπής
 • Κοινόχρηστα
 • Συνδρομές
 • Συμβόλαιο – Έξοδο
 • Μισθοδοσία
 • Αποσβέσεις
 • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική βάση
 • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική βάση, κλπ.

Προθεσμίες Διαβίβασης Δεδομένων

Για το 2022

 • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
 • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

 • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

IMPACT myDATA για κάθε επιχείρηση

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση IMPACT myDATA αποτελεί μία εξειδικευμένη cloud υπηρεσία που απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το πολύ υψηλό κόστος αλλά και την αυξημένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η προσαρμογή της μηχανογράφησής τους στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA.

Πλήρως συμβατό με κάθε σύστημα ERP της αγοράς, το IMPACT myDATA διασυνδέει ουσιαστικά την επιχείρηση με την ΑΑΔΕ, επιτυγχάνοντας την ορθή διαβίβαση όλων των κατηγοριών εσόδων και εξόδων (τύποι παραστατικών) στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και την αποστολή των χαρακτηρισμών πωλήσεων/εσόδων και την λήψη και τον χαρακτηρισμό των αγορών/εξόδων. Εύκολα και γρήγορα. Χωρίς υψηλό κόστος, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στη μηχανογράφηση της επιχείρησης!

Exagoghdederp2

1. Εξαγωγή Δεδομένων από ERP

Άντληση των διαθέσιμων δεδομένων οποιουδήποτε συστήματος ERP ή εφαρμογής λογισμικού, με τη χρήση ενός απλού αρχείου csv/text ή άλλης μορφής αρχείου, όπως xml, json, κλπ.

Metasxhmatismosded E1600415637202

2. Μετασχηματισμός Δεδομένων

Αυτόματη επεξεργασία και μετασχηματισμός των δεδομένων του συστήματος, στον ακριβή μορφότυπο που ορίζει το πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Diasyndeshmeaade

3. Διασύνδεση με ΑΑΔΕ

Real-time έλεγχος και αυτοματοποιημένη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.

IMPACT myDATA
Αποδοτική και Ολοκληρωμένη διαχείριση Εσόδων & Εξόδων myDATA με την εγγύηση της IMPACT

Συμβατό με κάθε ERP

Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών τιμολογίων myDATA, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα του συστήματός σας, χωρίς καμία αλλαγή ή μετατροπή του.

Γρήγορο setup χωρίς αλλαγές στο ERP

Ξεκινήστε να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας έγκαιρα, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στο σύστημα ή την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Απόλυτη συμμόρφωση με ΑΑΔΕ

Εναρμονιστείτε πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού μας.

Μέγιστη Ασφάλεια

Αποστείλετε τα δεδομένα σας, αξιοποιώντας μία υπηρεσία με πιστοποίηση ISO και προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ταχύτητα, Αξιοπιστία & Ευελιξία

Ελέγξτε και διαβιβάστε έγκυρα όλα τις κατηγορίες εξόδων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από μία εύχρηστη κονσόλα που δεν απαιτεί εκπαίδευση.

Υποστήριξη

Άμεση υποστήριξη από την έμπειρη ομάδα της IMPACT.

Λειτουργίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA της IMPACT

Το IMPACT myDATA ενσωματώνει μία ισχυρή κονσόλα διαχείρισης με αυτοματοποιημένες εργασίες, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να ελέγχει και να εκτελεί όλα τα βήματα που απαιτεί η διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από μία μόνο οθόνη.

Συγκέντρωση Εγγραφών

Απεικόνιση των συναλλαγών/παραστατικών του συστήματός σας (με την τυποποίηση της ΑΑΔΕ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανανέωσης και φιλτραρίσματος ή πρόσβασης στις πληροφορίες κάθε εγγραφής με ένα απλό κλικ.

Μαζική Διαβίβαση

Διαβίβαση Συνόψεων και Χαρακτηρισμών παραστατικών, καθώς και Λογιστικών Εγγραφών Τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA, για το σύνολο ή επιλεγμένες μόνο εγγραφές του συστήματος, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ecosmydatascreen

Έλεγχος Ορθότητας

Αυτοματοποιημένες εργασίες και ενδείξεις για την έγκαιρη επισήμανση ασυνεπειών ή αποτυχιών διαβίβασης, αλλά και εκκρεμοτήτων όπως ο Χαρακτηρισμός μίας συναλλαγής ή η αποστολή των Συνόψεων ακυρωμένων παραστατικών.

Λήψη Συνόψεων

Άντληση Συνόψεων παραστατικών τρίτων εκδοτών από την ΑΑΔΕ και αντιστοίχισή τους με τις εγγραφές του συστήματος με σκοπό το Χαρακτηρισμό τους ή και τον εντοπισμό συναλλαγών που δεν διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα από τον υπόχρεο εκδότη.

Συχνές Ερωτήσεις για τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myDATA της IMPACT

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myDATA;

Τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myDATA είναι ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θεσπίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Σκοπός του είναι να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές.

Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του IMPACT Ηλεκτρονικών Τιμολογίων myDATA;

Το IMPACT myDATA μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, να βελτιώσετε την ακρίβεια των τιμολογίων σας και να μειώσετε τον κίνδυνο φορολογικών ελέγχων.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Τιμολογίων myDATA της IMPACT;

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο einvoicing.gr της IMPACT για να μάθετε περισσότερα για τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια myDATA της IMPACT και να εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή.

Σε ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων απευθύνεται η πλατφόρμα IMPACT myDATA;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, υπάρχουν 3 κατηγορίες επαγγελμάτων:

Α1 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επαγγέλματα που εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, τόσο σε ημεδαπή όσο και σε αλλοδαπή.

Παραδείγματα:

 • Εμπόροι 
 • Παροχείς υπηρεσιών 
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 •  Ξενοδοχεία Εστιατόρια

Β1 – Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επαγγέλματα που λαμβάνουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, τόσο από ημεδαπή όσο και από αλλοδαπή.

Παραδείγματα:

 • Ιδιώτες 
 • Επιχειρήσεις 
 • Οργανισμοί 
 • Σωματεία 
 • Κοινωφελείς οργανισμοί

Γ – Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επαγγέλματα που πραγματοποιούν λογιστικές εγγραφές για την τακτοποίηση εσόδων και εξόδων, καθώς και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Παραδείγματα:

 • Λογιστές 
 • Φοροτεχνικοί 
 • Ορκωτοί λογιστές
 •  Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ύπαρξη μίας επιχείρησης σε μια κατηγορία δεν απαγορεύει την ύπαρξή της και σε μια άλλη.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία που εκδίδει τιμολόγια (Α1) μπορεί επίσης να λαμβάνει τιμολόγια (Β1) και να πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές (Γ).

Πως δουλεύει η πλατφόρμα της IMPACT για την υποβολή Ηλεκτρονικών Τιμολογίων myDATA στην ΑΑΔΕ;

Το IMPACT myDATA είναι μια λύση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ. Διευκολύνει την άμεση εκπλήρωση υποχρεώσεων με το πάτημα ενός κουμπιού, την επικοινωνία με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού και την αποστολή όλων των τύπων παραστατικών πωλήσεων. Μπορείτε να ζητήσετε μία παρουσίαση της πλατφόρμας μας πατώντας το σχετικό κουμπί στο site μας.

Πώς το IMPACT myDATA εξασφαλίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της μετάδοσης δεδομένων και Ηλεκτρονικών Τιμολογίων;

Το IMPACT myDATA προσφέρει μέγιστη ακρίβεια και εξαλείφει την πιθανότητα λαθών μέσω της real-time μετάδοσης συνόψεων παραστατικών εσόδων, του ελέγχου και της αντιστοίχισης δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, και της παροχής ειδοποιήσεων επιτυχίας/αποτυχίας μετάδοσης.

Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες εσόδων από το myDATA της IMPACT;

Φυσικά. Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες εσόδων (τύποι παραστατικού) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όπως τιμολόγια εσωτερικών πωλήσεων, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις, παραδόσεις τρίτων χωρών και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων.

Το ίδιο και για τις κατηγορίες έξοδων;

Πολύ σωστά η πλατφόρμα ηλεκτρονικών τιμολογίων myDATA της IMPACT προσφέρει μια 100% ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης εξόδων.

Τι είναι το E τιμολόγιο;

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο (e-Τιμολόγιο) είναι η ψηφιακή μορφή του παραδοσιακού χάρτινου τιμολογίου. Ακολουθεί ένα δομημένο ευρωπαϊκό πρότυπο (UBL) που επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Υποχρεωτική υιοθέτηση του e-τιμολογίου στην Ελλάδα:
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που υιοθέτησε την υποχρεωτική χρήση του e-τιμολογίου. Από τον Ιανουάριο του 2020, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υποχρεούνται να εκδίδουν και να λαμβάνουν e-τιμολόγια.

Θα έχω επαρκή τεχνική υποστήριξη αν επιλέξω την πλατφόρμα IMPACT myDATA;

Έχοντας πολυετή εμπειρία στον κλάδο από το 1998, η IMPACT υποστηρίζει καθημερινά χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις με ταχύτητα και αξιοπιστία. Επιλέγοντας την εταιρία μας να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε τον καλύτερο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα με κορυφαία εξυπηρέτηση συνεργατών.

Ζητήστε παρουσίαση
της υπηρεσίας myDATA


   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική