Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ επέλεξε την Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης “IMPACT EINVOICING” του Ομίλου SOFTONE

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ επέλεξε την Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης “IMPACT EINVOICING” του Ομίλου SOFTONE

H ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, κορυφαίος όμιλος εταιρειών με πολυετή δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά ενέργειας, επέλεξε την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης IMPACT EINVOICING του Ομίλου SOFTONE, στο πλαίσιο ευθυγράμμισής της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη διαβίβαση φορολογικών δεδομένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ και την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA. Σε πλήρη διασύνδεση με τα υφιστάμενα πληροφοριακά…