Ανταποκριθείτε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί για την επιχείρησή σας η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, μέσω της λύσης IMPACT myDATA.

myDATA

Άμεση εκπλήρωση υποχρεώσεων
με το πάτημα ενός κουμπιού

 • Επικοινωνία με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού
 • Αποστολή κάθε τύπου παραστατικού πωλήσεων
 • Έλεγχος & αντιστοίχιση δεδομένων βάσει ΑΑΔΕ
 • Real-time διαβίβαση σύνοψης παραστατικών εσόδων
 • Μέγιστη ακρίβεια & εξάλειψη πιθανότητας λαθών
 • Ειδοποίηση επιτυχίας/αποτυχίας διαβίβασης
null

Λήψη παραστατικών

Άντληση δεδομένων
και χαρακτηρισμού
του παραστατικού από
το σύστημα λογισμικού
ή τιμολόγησης του εκδότη.
null

Έλεγχος & διαβίβαση

Έλεγχος συμβατότητας
και ορθότητας δεδομένων
και διαβίβαση της σύνοψης
του παραστατικού στην πλατφόρμα myDATA.
null

Λήψη Μ.Α.Ρ.Κ

Real-time λήψη από την ΑΑΔΕ,
του Μοναδικού Αριθμού
Καταχώρισης (Μ.Α.Ρ.Κ)
του αυθεντικοποιημένου
παραστατικού.
null

Λήψη QR Code

Real-time λήψη από την ΑΑΔΕ του σήματος διαβίβασης σε μορφή QR Code, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα του παραστατικού.
Λήψη M.A.R.K - EINVOICING από τη SoftOne

Ενημέρωση εκδότη

Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ,
καθώς και της ψηφιακής
συμβολοσειράς
αυθεντικοποίησης του
παραστατικού στον εκδότη.

Ο κόσμος των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA

Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA -Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” της επιχείρησής σας, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις σας για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) – ανεξαρτήτως τους μεγέθους τους, της κατηγορίας και του τρόπου τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.

Πρόκειται για την online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζετε τη σύνοψη παραστατικών εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών σας Βιβλίων.

Η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας μέσω της πιστοποιημένης υπηρεσίας EINVOICING της IMPACT, μπορείτε να ξεκινήσετε να διαβιβάζετε ηλεκτρονικά τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας από την 20η Ιουλίου 2020.

Τίποτα απολύτως. Με την πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING της IMPACT, όλα τα δεδομένα των παραστατικών εσόδων της επιχείρησής σας διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Ζητήστε παρουσίαση
της υπηρεσίας myDATA

      Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική

  Η πλατφόρμα myDATA και οι υποχρεώσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

  Τι είναι η πλατφόρμα myDATA
  “my Digital Accounting and Tax Application” ή αλλιώς myDATA, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών τους Βιβλίων.

  Τι οφείλουν να διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις

  • τη Σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων
  • το Χαρακτηρισμό των καταχωρούμενων συναλλαγών
  • τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης, για τον προσδιορισμό του ετήσιου λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος

  IMPACT myDATA – ΕΞΟΔΑ

  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εξόδων για όλους
  Διαχειριστείτε εύκολα, αξιόπιστα και γρήγορα τα έξοδα σας, μέσω της λύσης IMPACT myDATA.

  Όλες οι εργασίες myDATA μέσα από μία φιλική και εύχρηστη κονσόλα διαχείρισης των εξόδων.

  Αποστολή Αγορών – Εξόδων: Διαβιβάστε αξιόπιστα και εύκολα όλες τις κατηγορίες εξόδων στην πλατφόρμα myDATA.

  Λήψη Αγορών – Εξόδων: Λήψη των τιμολογίων αγορών από την πλατφόρμα myDATA.

  Αντιστοίχιση/Χαρακτηρισμός Αγορών – Εξόδων: Αξιόπιστη και εύκολη αυτοματοποιημένη διαδικασία αντιστοίχισης των τιμολογίων αγορών και αποστολής των χαρακτηρισμών εξόδων στην πλατφόρμα myDATA.

  Κατηγορίες Εξόδων myDATA – Τύποι Παραστατικών
  Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες εξόδων (τύποι παραστατικού) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όπως:

  • Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
  • Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
  • Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
  • Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
  • Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής
  • ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  • Παραστατικά Οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό)
  • Ενοίκιο – Έξοδο
  • Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
  • Έξοδα Παροχής Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
  • Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής/αλλοδαπής
  • Κοινόχρηστα
  • Συνδρομές
  • Συμβόλαιο – Έξοδο
  • Μισθοδοσία
  • Αποσβέσεις
  • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική βάση
  • Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική βάση, κλπ.

  Προθεσμίες Διαβίβασης Δεδομένων

  Για το 2022

  • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
  • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
  • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
  • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
  • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

  Για το 2023

  • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
  • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
  • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
  • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  IMPACT myDATA για κάθε επιχείρηση

  Η IMPACT myDATA αποτελεί μία εξειδικευμένη cloud υπηρεσία που απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το πολύ υψηλό κόστος αλλά και την αυξημένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η προσαρμογή της μηχανογράφησής τους στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA.

  Πλήρως συμβατό με κάθε σύστημα ERP της αγοράς, το IMPACT myDATA διασυνδέει ουσιαστικά την επιχείρηση με την ΑΑΔΕ, επιτυγχάνοντας την ορθή διαβίβαση όλων των κατηγοριών των εξόδων (τύποι παραστατικών) στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και την λήψη και τον χαρακτηρισμό των αγορών/εξόδων. Εύκολα και γρήγορα. Χωρίς υψηλό κόστος, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στη μηχανογράφηση της επιχείρησης!

  1. Εξαγωγή Δεδομένων από ERP

  Άντληση των διαθέσιμων δεδομένων οποιουδήποτε συστήματος ERP ή εφαρμογής λογισμικού, με τη χρήση ενός απλού αρχείου csv/text/excel (για τα έξοδα).

  2. Μετασχηματισμός Δεδομένων

  Αυτόματη επεξεργασία και μετασχηματισμός των δεδομένων του συστήματος, στον ακριβή μορφότυπο που ορίζει το πρότυπο της ΑΑΔΕ.

  3. Διασύνδεση με ΑΑΔΕ

  Real-time έλεγχος και αυτοματοποιημένη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.

  IMPACT myDATA
  Αποδοτική διαχείριση Εξόδων myDATA με την εγγύηση της IMPACT

  Συμβατό με κάθε ERP

  Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις των myDATA, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα του συστήματός σας, χωρίς καμία αλλαγή ή μετατροπή του.

  Γρήγορο setup χωρίς αλλαγές στο ERP

  Ξεκινήστε να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας έγκαιρα, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στο σύστημα ή την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας.

  Απόλυτη συμμόρφωση με ΑΑΔΕ

  Εναρμονιστείτε πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού μας.

  Μέγιστη Ασφάλεια

  Αποστείλετε τα δεδομένα σας, αξιοποιώντας μία υπηρεσία με πιστοποίηση ISO και προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

  Ταχύτητα, Αξιοπιστία & Ευελιξία

  Ελέγξτε και διαβιβάστε έγκυρα όλα τις κατηγορίες εξόδων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από μία εύχρηστη κονσόλα που δεν απαιτεί εκπαίδευση.

  Υποστήριξη

  Άμεση υποστήριξη από την έμπειρη ομάδα της IMPACT.

  Λειτουργίες IMPACT myDATA

  Το IMPACT myDATA ενσωματώνει μία ισχυρή κονσόλα διαχείρισης με αυτοματοποιημένες εργασίες, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να ελέγχει και να εκτελεί όλα τα βήματα που απαιτεί η διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, μέσα από μία μόνο οθόνη.

  Συγκέντρωση Εγγραφών

  Απεικόνιση των συναλλαγών/παραστατικών του συστήματός σας (με την τυποποίηση της ΑΑΔΕ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανανέωσης και φιλτραρίσματος ή πρόσβασης στις πληροφορίες κάθε εγγραφής με ένα απλό κλικ.

  Μαζική Διαβίβαση

  Διαβίβαση Συνόψεων και Χαρακτηρισμών παραστατικών, καθώς και Λογιστικών Εγγραφών Τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA, για το σύνολο ή επιλεγμένες μόνο εγγραφές του συστήματος, με το πάτημα ενός κουμπιού.

  Έλεγχος Ορθότητας

  Αυτοματοποιημένες εργασίες και ενδείξεις για την έγκαιρη επισήμανση ασυνεπειών ή αποτυχιών διαβίβασης, αλλά και εκκρεμοτήτων όπως ο Χαρακτηρισμός μίας συναλλαγής ή η αποστολή των Συνόψεων ακυρωμένων παραστατικών.

  Λήψη Συνόψεων

  Άντληση Συνόψεων παραστατικών τρίτων εκδοτών από την ΑΑΔΕ και αντιστοίχισή τους με τις εγγραφές του συστήματος με σκοπό το Χαρακτηρισμό τους ή και τον εντοπισμό συναλλαγών που δεν διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα από τον υπόχρεο εκδότη.

  Ζητήστε παρουσίαση
  της υπηρεσίας myDATA

       Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

   *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική