Φέρτε τους πελάτες σας στον κόσμο του EINVOICING

Για να είναι κάποιο EINVOICING project επιτυχημένο, είναι σημαντικό για εσάς να λάβετε υπόψη σας τις δυνατότητες των συνεργατών/πελατών σας. Όσο λιγότερες είναι οι αλλαγές που τους ζητήσετε να κάνουν, τόσο πιθανότερο είναι να κερδίσετε την αποδοχή τους. Σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοήσετε, είναι να εξετάσετε τις τρέχουσες διεργασίες τιμολόγησης που ήδη διαθέτουν…