Επιλέγοντας τη σωστή λύση EINVOICING

Προτού επιλέξετε μία λύση EINVOICING για την επιχείρησή σας, θα πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι η λύση που θα “προκρίνετε”, διαθέτει ορισμένα σημαντικά και καίρια λειτουργικά χαρακτηριστικά (features). Προς διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένες δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες για μακροχρόνια και επιτυχημένη υλοποίηση μίας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων Η λύση που θα…

Ποιο μοντέλο EDI είναι κατάλληλο για εσάς;

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης EDI μπορεί να θεωρηθεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε τα οφέλη τόσο του on-premise, όσο και του cloud ώστε να καταλήξετε στην πλέον ορθή απόφαση. Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, η επιλογή του cloud είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποια βασικά κριτήρια επιλογής. Όγκος συναλλαγών, διαχείριση…