Ποιο μοντέλο EDI είναι κατάλληλο για εσάς;

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης EDI μπορεί να θεωρηθεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε τα οφέλη τόσο του on-premise, όσο και του cloud ώστε να καταλήξετε στην πλέον ορθή απόφαση. Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, η επιλογή του cloud είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποια βασικά κριτήρια επιλογής. Όγκος συναλλαγών, διαχείριση…