Επιλέγοντας τη σωστή λύση EINVOICING

Προτού επιλέξετε μία λύση EINVOICING για την επιχείρησή σας, θα πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθείτε ότι η λύση που θα “προκρίνετε”, διαθέτει ορισμένα σημαντικά και καίρια λειτουργικά χαρακτηριστικά (features). Προς διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένες δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες για μακροχρόνια και επιτυχημένη υλοποίηση μίας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων Η λύση που θα…