Τι πρέπει να διαθέτει η λύση EINVOICING που θα επιλέξω;

Σύμφωνα με έρευνες, μόλις το 20% των επιχειρήσεων διαθέτουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση πληρωμής τιμολογίων. Ένας λόγος είναι πως τα κριτήρια επιλογής μιας λύσης EINVOICING μπορεί να είναι περίπλοκα και όχι και τόσο ξεκάθαρα. Στη συνέχεια, προσφέρουμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των κριτηρίων. Αυτοματοποιημένη αποστολή και παραλαβή Αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις…