Το EINVOICING στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού

Παρά το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, έρευνες δείχνουν πως οι περισσότερες επιχειρήσεις ακόμα λαμβάνουν και αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους σε έντυπη μορφή. Μία σειρά προκλήσεων ωστόσο, και σημαντικών λόγων, καθιστούν την κυριαρχία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναπόφευκτη στο πολύ άμεσο μέλλον. Νομοθεσία και συμμόρφωση Ολοένα και περισσότερες χώρες υλοποιούν πλέον το υποχρεωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στον…