Παραγγελίες αγορών, τιμολόγια και EDI

Μια από τις πλέον κοινές αυτοματοποιημένες διεργασίες που προσφέρει το EDI, είναι η ανταλλαγή παραγγελιών αγορών (Purchase Orders ή POs) και τιμολογίων. Πρόκειται για μια διαδικασία που συνήθως γίνεται ως ακολούθως: Προετοιμασία εγγράφων Ο αγοραστής προετοιμάζει μια παραγγελία σε ένα σύστημα αγοράς. Συγκεκριμένα, ο αγοραστής συλλέγει και οργανώνει τα δεδομένα προκειμένου να δουλεύουν απρόσκοπτα με το…