Τα πλεονεκτήματα του EINVOICING για τις μικρές επιχειρήσεις

Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επέβαλαν lockdown χάριν της δημόσιας υγείας, οι ψηφιακές πρωτοβουλίες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν χαμηλή προτεραιότητα για το business continuity ξαφνικά έγιναν κρίσιμες, ιδίως για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το EINVOICING απέδειξε τη δυναμική του και τις δυνατότητες που προσφέρει σε εκείνους που το υιοθέτησαν, εξαιτίας των σημαντικών του πλεονεκτημάτων.…