Η παρουσία του EDI ενισχύεται μετά την πανδημία

Μεταξύ άλλων προβλημάτων, η πανδημία του COVID-19 επέφερε καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, πλήττοντας συνολικά την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή ενδυνάμωσε την ανάγκη για ψηφιακή τεχνολογία, τόσο σε επίπεδο business-to-consumer όσο και business-to-business. Δεδομένων αυτών, το EDI καλείται να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστική επάνοδο των retailers, έτσι ώστε να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Το EDI απλοποιεί τη…