Ενέργεια: Ένα νέο κεφάλαιο στις συμβάσεις με το Δημόσιο – Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική.

Από το Σεπτέμβριο, οι συμβάσεις μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Ο τομέας της ενέργειας, ένας από τους μεγαλύτερους της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο μέλλον, καθιστώντας τις συμβάσεις με το δημόσιο ακόμη πιο σημαντικές. Η άμεση μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των συναλλαγών Business…