Είστε ενεργοί στον κλάδο της κατασκευής; Μεταβείτε άμεσα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση με την υπηρεσία B2G EINVOICING

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023, όλα τα δημόσια έργα υποχρεούνται να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει πως οι φορείς που αναθέτουν τα έργα (οργανισμοί του δημοσίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.) υποχρεούνται να δέχονται και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν συμβόλαιο έργου με…

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πλέον υποχρεωτική σε συμβάσεις με το Δημόσιο

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση κατέστη υποχρεωτική στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Η σχετική νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον Απρίλιο, και περίπου 2800 φορείς είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η κυβέρνηση προωθεί ενεργά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εντάσσοντάς τη στην ψηφιακή…

Υποχρεωτική η ψηφιακή μετάβαση στις συμβάσεις με το δημόσιο και για εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη προς την ψηφιακή εποχή, και από τον προηγούμενο Απρίλιο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση έγινε υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση που εκτελεί συναλλαγές με το δημόσιο. Παρότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει σε αυτήν τη μετάβαση, υπάρχει πλέον ένα σαφές και σταθερό πλάνο, το οποίο υλοποιείται παρά τις πιθανές αντιδράσεις. Η ψηφιακή αναστροφή…

Ενέργεια: Ένα νέο κεφάλαιο στις συμβάσεις με το Δημόσιο – Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική.

Από το Σεπτέμβριο, οι συμβάσεις μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Δημοσίου πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Ο τομέας της ενέργειας, ένας από τους μεγαλύτερους της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο μέλλον, καθιστώντας τις συμβάσεις με το δημόσιο ακόμη πιο σημαντικές. Η άμεση μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των συναλλαγών Business…

Η υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δημόσιο είναι πλέον υποχρεωτική για προμηθευτές φαρμακευτικών και υγειονομικών ειδών.

Από την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ξεκίνησε η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συμβάσεις μεταξύ οικονομικών φορέων, δηλαδή επιχειρήσεων, και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η ένταξη στο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με τους εκάστοτε φορείς. Στην πρώτη λίστα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται οι εξής οντότητες: Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), Αττικό…

Λιανική: Αποκλειστικά ηλεκτρονική τιμολόγηση για δημόσιες συμβάσεις.

Το λιανικό εμπόριο αναδεικνύεται ως ένας από τους πρωτοπόρους κλάδους που υιοθετούν την ψηφιοποίηση. Η πανδημία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ η υποχρέωση ψηφιακής διαβίβασης των παραστατικών στην ΑΑΔΕ και η άρση των ταμειακών μηχανών με το myDATA αποτέλεσαν καταλύτη για την εκσυγχρονισμένη λειτουργία της αγοράς.   Πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι…

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση περνά και στο B2G μέσα από την IMPACT

Η IMPACT, ο κορυφαίος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πυλώνας σταθερότητας στη μετάβαση του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή για συμβάσεις με το δημόσιο.   Η ψηφιοποίηση του Δημόσιου τομέα έρχεται και στην Ελλάδα με ταχείς ρυθμούς. Παρά τις παλαιότερες καθυστερήσεις, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πλέον διαθέτουμε ψηφιακές…

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται πραγματικότητα και για τις δημόσιες συμβάσεις!

Η ώρα της ψηφιακής ολοκλήρωσης πλησιάζει ακόμη περισσότερο. Με την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου, η Ελλάδα επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τον περασμένο Απρίλιο, η πορεία αυτή προς την ψηφιακή αλλαγή έχει αποκτήσει ώθηση. Η IMPACT, πιστοποιημένη πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ,…