Είναι η επιχείρησή σας στον κατασκευαστικό κλάδο; Χρειάζεστε άμεσα ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G!

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφηκε τον Απρίλιο 2023, όλα τα έργα του Δημοσίου θα πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι αναθέτοντες φορείς (οργανισμοί του Δημοσίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ) υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι επιχειρήσεις που έχουν σύμβαση έργου με τον φορέα, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά…