Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίου μόνο με B2G Einvocing – η IMPACT είναι εδώ!

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν πολλά σχετικά έργα Δημοσίου σε σχεδόν κάθε πτυχή, τόσο του ίδιου του κρατικού μηχανισμού και των λειτουργιών του, όσο και της αλληλεπίδρασής του με τους πολίτες. Από φέτος όμως υπάρχει μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου…