Pharma News

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2023 καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο συμβάσεων μεταξύ οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων) και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ανάλογα με τους εκάστοτε φορείς προβλέπεται σταδιακή ένταξη στο καθεστώς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Στην πρώτη λίστα της Υπουργικής Απόφασης βρίσκονται μεταξύ άλλων η ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας), το Αττικό Μετρό, η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου.
Έτσι, όλοι οι διαγωνισμοί που θα προκηρύξει η ΕΚΑΠΥ από τον Σεπτέμβριο και μετά θα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις φαρμακευτικές εταιρείες και γενικά όλους τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών υγείας που θα λάβουν μέρος.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), ο τομέας της υγείας είναι από τους δραστήριους σε ό,τι αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς. Για παράδειγμα το 2022 είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 3.000 διαγωνισμοί συνολικής αξίας πάνω από 590 εκατ. Eυρώ. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς έλαβαν μέρος 140 επιχειρήσεις.

Ο κλάδος επομένως έχει έντονη κινητικότητα και θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κριτήριο για την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης της εκάστοτε σύμβασης και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Αυτό καλό είναι να το έχουν υπόψη τους οι φαρμακευτικές και οι υπόλοιπες εταιρείες-προμηθευτές της ΕΚΑΠΥ.

Ακόμα η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις B2G (Business to Government) συναλλαγές θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η IMPACT, μέλος του ομίλου εταιρειών SoftOne, είναι ένας από τους πρώτους Πιστοποιημένους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ για συναλλαγές B2B και μία από τις 4 εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα κριτήρια καταλληλότητας για ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G.
Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει τη λύση/υπηρεσία B2G EINVOICING. Η υπηρεσία διατίθεται μέσω cloud και “ζει” στις υποδομές του Microsoft Azure. Αυτό εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια και ταχύτητα, ενώ είναι συμβατή με οποιοδήποτε ERP σύστημα χρησιμοποιεί ο κάθε προμηθευτής. Επιπλέον μέσω του ιδιόκτητου PEPPOL Access Point της Impact τα τιμολόγια των επιχειρήσεων δρομολογούνται άμεσα και με ασφάλεια στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή.

Όλα τα παραπάνω κάνουν σαφές ότι η IMPACT διασφαλίζει ότι η συναλλαγή με το Δημόσιο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Τα οφέλη για τον προμηθευτή

Με το B2G EINVOICING της IMPACT, επιτυγχάνεται η άμεση ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού, έτσι:

 • Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα σφάλματος.
 • Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την ανεύρεσή του σε δεύτερο χρόνο.
 • Η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών μειώνει το χρόνο και το κόστος προετοιμασίας και αποστολής παραστατικών.
 • Η ηλεκτρονική παραλαβή από το Δημόσιο βοηθά στην άμεση και χωρίς σφάλματα επεξεργασία και την γρήγορη πληρωμή του.
 • Ο προμηθευτής έχει άμεση ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας των παραστατικών του από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής.
 • Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προσφέρει πολλαπλά φορολογικά οφέλη για την επιχείρηση.
 • Λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου όπως για παράδειγμα την καταβολή της εισφοράς 0,4% υπέρ του ΠΦΣ.
 • Πρόκειται για μια cloud υπηρεσία που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με τρίτα συστήματα (για παράδειγμα ΕΚΑΠΥ).
 • Η όλη διαδικασία συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών.

 

Γιατί Impact

 • 7 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες έχουν επιλέξει τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της IMPACT, ενώ τις χρησιμοποιούν περισσότερες από 50.000 εταιρίες και 200.000 χρήστες σε 100 χώρες.
 • Για περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει καινοτόμες λύσεις ανεξάρτητες από την τεχνολογική υποδομή ή το ERP του Πελάτη.
 • Σε λιγότερο από 20’ η ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων μας αντιμετωπίζει κάθε αίτημα υποστήριξης.
 • Είναι μέλος του Δ.Σ του EESPA (European e-Invoicing Service Providers Association) με διαρκή συμμετοχή σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα, αποκομίζοντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία.
 • Είναι ενεργό μέλος του δικτύου Peppol, πιστοποιημένη ως PEPPOL Access Point, αποτελώντας τον κορυφαίο πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η αγορά ήδη δείχνει την εμπιστοσύνη της στην IMPACT, καθώς σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέσω του B2B EINVOICING ήδη διαβιβάζεται περισσότερο από το 80% των ηλεκτρονικών παραστατικών της αγοράς μέσω Παρόχου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υπηρεσία διαχειρίζεται περισσότερα από 5 εκ. παραστατικά την ώρα, σύμφωνα με την πιστοποίηση απόδοσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.