Ο ρόλος του EDI στη μετά-Covid εποχή

Οι περιορισμοί που έφερε ο COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και συνολικότερα προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα αποκάλυψε την ανάγκη για ψηφιακή τεχνολογία, η οποία είναι κρίσιμη τόσο για τη σχέση business-to-consumer όσο και για τη business-to-business. Στην περίπτωση αυτή, το EDI μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική επάνοδο των…