Το EINVOICING στον μετά-Covid κόσμο

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνώρισαν την ανάγκη των συναλλαγών χωρίς χαρτί. Αναγνώρισαν ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι το μόνο που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, εγγυώμενο ανάπτυξη και αύξηση εσόδων. Ας δούμε τους βασικότερους λόγους που το EINVOICING είναι ευεργετικό τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.…

Ο ρόλος του EDI στη μετά-Covid εποχή

Οι περιορισμοί που έφερε ο COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και συνολικότερα προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα αποκάλυψε την ανάγκη για ψηφιακή τεχνολογία, η οποία είναι κρίσιμη τόσο για τη σχέση business-to-consumer όσο και για τη business-to-business. Στην περίπτωση αυτή, το EDI μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική επάνοδο των…

Ποια τα πλεονεκτήματα του EINVOICING μετά την πανδημία;

Η τεχνολογία του EINVOICING επιτρέπει στις επιχειρήσεις να στέλνουν τα τιμολόγια απευθείας μεταξύ ηλεκτρονικών συστημάτων, επιταχύνοντας τις πληρωμές μεταξύ των vendors και των πελατών τους. Ιδιαίτερα στον καιρό της πανδημίας οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κάθε μορφής εκτινάχθηκαν, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Η μετά-Covid εποχή θα είναι σίγουρα διαφορετική και στο θέμα του EINVOICING. Παρόλο που το e-invoicing…

To cloud EDI και ο ρόλος του στο σύγχρονο επιχειρείν

Έχει παρατηρηθεί ολοένα και συχνότερα το φαινόμενο οι παραδοσιακοί πάροχοι EDI να έχουν ξεπεραστεί, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετήσουν λύσεις cloud EDI. Βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων πελατών. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ακόμα…