Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται πραγματικότητα και για τις δημόσιες συμβάσεις!

Η ώρα της ψηφιακής ολοκλήρωσης πλησιάζει ακόμη περισσότερο. Με την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου, η Ελλάδα επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τον περασμένο Απρίλιο, η πορεία αυτή προς την ψηφιακή αλλαγή έχει αποκτήσει ώθηση. Η IMPACT, πιστοποιημένη πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ,…