Λιανική: Αποκλειστικά ηλεκτρονική τιμολόγηση για δημόσιες συμβάσεις.

Το λιανικό εμπόριο αναδεικνύεται ως ένας από τους πρωτοπόρους κλάδους που υιοθετούν την ψηφιοποίηση. Η πανδημία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ η υποχρέωση ψηφιακής διαβίβασης των παραστατικών στην ΑΑΔΕ και η άρση των ταμειακών μηχανών με το myDATA αποτέλεσαν καταλύτη για την εκσυγχρονισμένη λειτουργία της αγοράς.   Πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι…