Υποχρεωτική η ψηφιακή μετάβαση στις συμβάσεις με το δημόσιο και για εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη προς την ψηφιακή εποχή, και από τον προηγούμενο Απρίλιο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση έγινε υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση που εκτελεί συναλλαγές με το δημόσιο. Παρότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει σε αυτήν τη μετάβαση, υπάρχει πλέον ένα σαφές και σταθερό πλάνο, το οποίο υλοποιείται παρά τις πιθανές αντιδράσεις. Η ψηφιακή αναστροφή…