Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πλέον υποχρεωτική σε συμβάσεις με το Δημόσιο

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση κατέστη υποχρεωτική στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Η σχετική νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον Απρίλιο, και περίπου 2800 φορείς είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η κυβέρνηση προωθεί ενεργά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εντάσσοντάς τη στην ψηφιακή…