Είστε ενεργοί στον κλάδο της κατασκευής; Μεταβείτε άμεσα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση με την υπηρεσία B2G EINVOICING

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023, όλα τα δημόσια έργα υποχρεούνται να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει πως οι φορείς που αναθέτουν τα έργα (οργανισμοί του δημοσίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.) υποχρεούνται να δέχονται και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν συμβόλαιο έργου με…